Представяне на адвокат
Николина Деспотова:

 
Образование:

• Средно образование - Руска езикова гимназия "Иван Вазов" - Пловдив, 1984 год.
• Висше образование - СУ "Климент Охридски" гр. София - Юридически факултет, 1990 г., специалност "право", квалификация "Юрист", степен: Магистратура.

Трудов стаж: • 2015 - до настоящият момент - юрист към Технологичен център за спешна медицина - Пловдив
• 2009 - Вписана в Списък с експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП към Агенция по обществени поръчки
• 2004 - до настоящия момент - юридически консултант към Медицински университет - Пловдив
• 2002 - до настоящия момент - медиатор в Центъра за медиация - Пловдив към Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове (БАИРС) Пловдив;
• 1992 - до настоящия момент - адвокат в Адвокатска колегия - Пловдив;
• 1990 - 1992 г. - фирма "Силикат -Керам"; юрисконсулт във ВТП "Туристимпекс"; ЕТ "Орак Инженеринг - Павел Христодулов"
Квалификация:

• Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. обучител по медиация.

 

 

 

• Завършено обучение по медиация: Американска асоциация на юристите - Правна инициатива за Централна Европа и Евразия (ABA CEELI) - 130 часа;

 


• специализирано обучение по търговска медиация към Проект за реформа на търговското право на Американската агенция за международно развитие

 

 

 


GDPR обучение

Обработване и защита на личните данни

• Други обучения -

Други дейности:

• Учредител на Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове (БАИРС) - Пловдив, 2001 год.;
• Координатор на проект "Училищен посредник" за разрешаване на спорове в средните училища в град Пловдив чрез медиация - 2004 год.
• Председател на Съвета на Настоятелите при СОУ "Св. Патриарх Евтимий" - Пловдив - до 2017 год.


2018© Адвокат Николина Деспотова. Всички права запазени. • web: Idea STUDIO30166 посещения • webmail